AKTUALNOŚCI
FDN jest jednym z laureatów IV edycji programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi zakupiony zostanie sprzęt wysokiej technologii umożliwiający porozumiewanie się osobom z niepełnosprawnościami i/lub osobom niemówiącym mieszkającym na terenie Dzielnicy Białołęka lub związanym z tą dzielnicą poprzez miejsce nauki.
Projekt „KOMUNIKUJ SIĘ” szansą dla osób niemówiących na nowe możliwości porozumiewania się

 

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych - krajowego operatora systemu przesyłowego. Celem tej inicjatywy jest wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu. Program jest skierowany do gmin, na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa.

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl  i www.wzmocnijotoczenie.pl