Podziękowania dla:Notariusz Moniki Maćkiewicz (sporządzenie aktu założycielskiego Fundacji)


Krystyny Jakubowicz (opracowanie graficzne)


Katarzyny Kokoszy (opracowanie logotypu Fundacji)


Pawła Kwietnia (stworzenie strony www Fundacji)