Misją Fundacji jest pomoc i wsparcie osób z niepełnosprawnościami w zapewnieniu im bezpiecznych  i godnych warunków życia.  Fundacja została powołana przez rodziców dzieci z niepełnosprawnościami w 2020r.


Działania Fundacji ukierunkowane są na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami, budowanie ich  poczucia wartości, wzmacnianie ich udziału w życiu społecznym oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.


Priorytetowym celem Fundacji jest stworzenie ośrodka, w którym osoby z niepełnosprawnościami, w tym osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, po zakończeniu edukacji szkolnej miałyby swoje miejsce na ziemi. W bezpiecznej dla nich przestrzeni, objęci kompleksową opieką i wsparciem, mogliby rozwijać swoje umiejętności i pasje, mieć przyjaciół oraz zamieszkać, gdy rodzice nie będą mogli już sprawować nad nimi opieki.


Nasza organizacja obejmuje swoim zainteresowaniem również rodziny osób z niepełnosprawnościami, mając świadomość jak ważne jest zapewnienie im wsparcia i pomocy w codziennych trudach.

 

Fundacja zaprasza do współpracy osoby i instytucje, które razem z nami chciałyby realizować postawione cele i zamierzenia.

3-osoby300x300

Więź

"Spotkać się to początek, zgodzić się to postęp, pracować razem to sukces"

Henry Ford


Więzi łączą nas w społeczność, dają poczucie przynależności i wsparcia. Stanowią bufor bezpieczeństwa. Razem można więcej osiągnąć i dążyć do wyznaczonego celu.

wozek300x300

Pomoc

"Jedynymi osobami z którymi powinieneś wyrównać rachunki są ci, którzy ci pomogli"

John E. Southard


Działania Fundacji skierowane są na zbudowanie społeczności ludzi wzajemnie pomocnych. Chcących wesprzeć innych swoim doświadczeniem, pozytywną energią i działaniem.

mam-corka300x300

Miłość

"Istota miłości polega na tym, że zakłada ona bezinteresowność, samą bezinteresowność i tylko bezinteresowność"

Gustaw Holoubek


Miłość to uczucie,które zmienia wiele w życiu. W przypadku nas rodziców osób z niepełnosprawnościami jest bezwarunkowa i bezgraniczna. Motywuje do działania i stawiania wyzwań, które pokonujemy mozolnie krok po kroku.