W ramach projektu: „KOMUNIKUJ SIĘ rozpoczeliśmy etap bezpłatnego wypożyczania i testowania sprzętu dla Użytkowników AAC. Jeżeli Ty lub Twój podopieczny masz problem z komunikacją werbalną i nie wiesz jaki sprzęt do komunikacji będzie najlepszy wypróbuj bezpłatnie Mówik. Czy jest to urządzenie dla Ciebie i czy warto w nie zainwestować odpowiesz sobie po kilku tygodniach testowania tego urządzenia. Upewnisz się, że warto ubiegać się o dofinansowanie bez bólu głowy czy jest to dobry wybór. Zgłoś się do Fundacji Dla Nich, a my wypożyczymy Ci sprzęt wraz z oprogramowaniem.
Warunkiem wypożyczenia jest podpisanie umowy na użyczenie.
Koszty przesyłki ponosi Wypożyczający. Osoby kontaktowe i wsparcie logistyczne zapewniają:

                 a.zyglewska@dlanich.pl  Tel. 602 519 854

                 m.zurawska@dlanich.pl  Tel. 509 252 132

WzmocnijSwojeOtoczenie
PSE_z_polem_ochronym_300dpi
Projekt: „KOMUNIKUJ SIĘ” realizowany jest w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.  Projekt dedykowany jest osobom, które z powodu zaburzeń rozwoju i niepełnosprawności potrzebują wsparcia w komunikowaniu się oraz są mieszkańcami Dzielnicy Białołęka lub w inny sposób związane są z Dzielnicą Białołęka  (np. poprzez miejsce nauki).

Ideą projektu jest::

  • wyrównanie szans komunikacyjnych,
  • umożliwienie podjęcia próby komunikacji,
  • przekonanie otoczenia, że zastosowanie komunikacji alternatywnej w przypadku osób niemówiących to szansa na ich rozwój i zwiększenie aktywności  w ramach lokalnej społeczności.

 Jeśli Ty/ Twój podopieczny chcesz/chce:

  • wypożyczyć sprzęt wysokiej technologii wspomagający komunikowanie się,
  • skorzystać ze szkolenia w zakresie wspomagania komunikacji wysoką technologią,
  • sprawdzić, jak działa „Mówik” i czy jest to urządzenie odpowiednie dla Ciebie/ Twojego podopiecznego

                -  zgłoś się do naszego Projektu.

Beneficjentem Projektu może być osoba, która:

  • jest osobą z niepełnosprawnościami/  ma trudności w komunikacji werbalnej,
  • mieszka lub uczy się w Dzielnicy Białołęka,
  • wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych PSE i Fundacji Dla Nich
Do kogo się zgłosić:

                 a.mielecka@dlanich.pl

                 p.czachorowski@dlanich.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń do Projektu upływa z dniem 15 września 2022 r

 

Jakie dokumenty wypełnić?

Konsultacje z neurologopedą - niezbędne dokumenty do pobrania i odesłania na wskazane adresy e-mail: konsultacje z neurologopedą zaplanowano na 17 września 2022r. 
W projekcie przewidziano również możliwość użyczenia tabletu wraz z oprogramowanie do komunikacji: udostępnianie tabletów planujemy rozpocząć od 17 września