Polityka prywatności

I.Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem: https://fundacjadlanich.pl.
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Fundacja Dla Nich z siedzibą w Warszawie (03-042), przy ul. Marywilskiej 67 lok. U1.
 3. Administratorem danych w ramach usługi płatności Przelewy24 jest PayPro A. będąca właścicielem serwisu www.przelewy24.pl.
 4. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora pl S.A. z siedzibą w Szczecinie (70-653), przy ul. Zbożowej 4.
 5. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba korzystająca z Serwisu, wchodząca na stronę https://fundacjadlanich.pl z zamiarem korzystania z Serwisu.
 6. Operator jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie przez Użytkownika Serwisu.
 7. Dobrowolne podanie danych przez Użytkownika Serwisu jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przez Operatora przekazanych mu danych.
 8. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) (RODO) – przez okres do wycofania zgody.
 9. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  1. obsługi zapytań przez formularz kontaktowy,
  2. obsługi zapisów na zajęcia realizowane przez Operatora,
  3. obsługi komunikacji prowadzonej drogą elektroniczną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych,
  4. marketingowych i promocyjnych, związanych z rozwojem wsparcia na rzecz oso b z niepełnosprawnościami,
  5. statystycznych, związanych z dostosowaniem serwisu do potrzeb użytkowników oraz poprawą funkcjonalności Serwisu.
 10. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Operatora: fundacjadlanich@dlanich.pl.

II. Pliki cookies

 1. Cookies (inaczej: ciasteczka)– dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, kto re przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, służące m.in. optymalizacji procesu korzystania ze stron www, dostosowaniu treści Serwisu do indywidualnych potrzeb, czy tez pozwalające analizować ruch w Serwisie.
 2. Serwis stosuje 3 rodzaje cookies :
  1. przechowujące preferencje odwiedzającego (pozwalające zapamiętać ustawienia użytkownika tak jak np. język, rozmiar czcionki),
  2. zapewniające operacyjność strony internetowej,
  3. gromadzące dane analityczne (o zachowaniu Użytkownika).
 3. Poziom ochrony przed cookies może być przez Użytkownika Serwisu w każdym momencie ustawiony lub zmieniony poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej zarówno dla urządzeń desktopowych, jak i mobilnych,

włącznie z całkowitym blokowaniem pliko w cookies. Działanie takie może to z jednej strony zwiększyć poziom bezpieczeństwa i ochrony danych Użytkownika Serwisu, lecz z drugiej może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji (np. logowanie na konto pocztowe).

III. Dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 2. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, co oznacza to, z e nie są przesyłane poza teren Unii

IV. Uprawnienia Użytkownika Serwisu

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo wystąpienia do Administratora danych osobowych z żądaniem w zakresie:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. Usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania i przenoszenia swoich danych
 2. Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt I.8 lit. d) i e) powyżej wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania.

Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.