„WzMOCnij Swoje Otoczenie” edycja 2023

Jesteśmy jednym z laureatów V edycji #ProgramuWzmocnijSwojeOtoczenie. Dzięki grantowi przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.. Fundacja Dla Nich zorganizuje nieodpłatne szkolenie interaktywne z komunikacji alternatywnej AAC w tym MÓWIK oraz zakupi rzutnik do prezentacji multimedialnych.

?Zapraszamy na cykl szkoleń z komunikacji alternatywnej AAC dla osób niemówiących i ich opiekunów.

?Jesteśmy jednym z laureatów V edycji #ProgramuWzmocnijSwojeOtoczenie.

Dzięki grantowi przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A..

Fundacja Dla Nich zorganizuje nieodpłatne szkolenie interaktywne z komunikacji alternatywnej AAC w tym MÓWIK oraz zakupi rzutnik do prezentacji multimedialnych.

?Oferta kierowana jest do placówek edukacyjnych, ośrodków samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz osób indywidualnych.

Jest to szansa na zapoznanie się z komunikacją alternatywną i nowe możliwości dla osób niemówiących, bez limitu wieku.

?Realizując nasz projekt chcemy zmniejszyć skalę wykluczenia społecznego osób niemówiących. Termin realizacji projektu wrzesień, październik 2023.

#ProgramWzmocnijSwojeOtoczenie to ogólnopolski program grantowy, który wspiera inicjatywy oddolne związane z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego czy bezpieczeństwem.

Inicjatywa skierowana jest do gmin w których #PSE prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę.

www.energetycznykompromis.pl

?Zapraszamy do kontaktu:

?Małgorzata tel. 509 252 132 , m.zurawska@dlanich.pl,

?Aneta tel. 602 519 854 , a.zyglewska@dlanich.pl.

CCC

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.